Background

การประกันคุณภาพ

คุณภาพและความแม่นยำ

คุณภาพและความแม่นยำ

การประกันคุณภาพ

โรงหล่อของเราสามารถวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กในหลายขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่วัสดุตั้งต้น ขั้นการตรวจสอบ จนถึงการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย เราควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างใกล้ชิด ในทุกขั้นตอนโดย การควบคุมคุณภาพตาม QCC Statistic และ หลัก5ส เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และเราการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ทีมวิศวกรของเรามีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนา รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วก่อนที่จะส่งมอบถึงมือ ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ สินค้าเราจึงมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

brand

ISO 9001:2008
เครื่องอัดความดัน
ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

เครื่องทดสอบคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบโครงสร้างโลหะ :

In House.

เครื่องตรวจเช็คโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ :

In House.

เครื่องทดสอบความแข็งแรง :

In House.

เครื่องหาสมบัติแรงดึงและแรงอัด Universal Testing Machine 300 kn :

In House.

เครื่องทดสอบทราบแบบ Sand Testing :

In House.
- ความชื้น
- เครื่องตรวจวัดปริมาณดินเหนียวทั้งหมด (Total Clay), ดินเหนียวที่ยังทำหน้าที่เป็นตัวประสาน (Active Clay) และดินเหนียวที่หมดสภาพในการเป็นตัวประสาน (Dead Clay)

การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ

หากมีข้อสงสัย !

ติดต่อหาเราได้เลย